9 mei 2023

BVNL PERSBERICHT - Den Haag

BVNL-wethouder Tatjana Sormaz kreeg gisteren voor een futiliteit inzake het dossier over de veel besproken nieuwe basisschool De Verwondering een motie van wantrouwen tegen zich. Volgens VVD-leider Aart Jan Spoon omdat er in het college ‘dingen zijn gebeurd.’

Bedreigd en geïntimideerd

“Er zijn zeker dingen gebeurd”, aldus Sormaz. “Ik ben in een besloten collegevergadering van 13 april jongstleden bedreigd en geïntimideerd. De eerste loco-burgemeester, de heer Peter Schop (IBV) heeft mij deze dag geconfronteerd met verbale agressie, intimidatie, gescheld en zeer kleinerende opmerkingen. Hij deed dit door als een bezetene naar mij te schreeuwen. Wat extra schokkend was, was het feit dat waarnemend burgemeester, de heer Peter Rehwinkel (PvdA), hierin meeging en er zelfs nog een schepje bovenop deed. Hij trad niet op, ondanks dat ik vroeg om de heer Schop tot de orde te roepen.”

Sormaz heeft op 27 april melding gedaan van het grensoverschrijdende gedrag bij de Wethoudersvereniging. Sormaz zet haar aanklacht van grensoverschrijdend gedrag door.

“Zeker ook omdat collega-wethouder Peter Schop sabotage heeft gepleegd in mijn portefeuille door stakeholders van mijn onderwijsportefeuille achter mijn rug te benaderen.”

 

 

© 2023 Paperworq Productions